Xu hướng thị trường của Gartner: Nhận diện khuôn mặt để tăng cường an ninh vật lý

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Herta đã được coi là một trong bốn nhà cung cấp sẽ theo dõi trong Xu hướng thị trường: Nhận diện khuôn mặt trong an ninh vật lý.

Theo Gartner, cuộc khảo sát thị trường của họ đã xác định được hơn 80 nhà cung cấp trên toàn thế giới cung cấp khả năng nhận dạng khuôn mặt hoặc xác minh khuôn mặt. Đọc báo cáo này để hiểu các nhà phân tích của Gartner đã phân biệt thế nào là tốt, xấu và rất xấu trong thị trường này.

Theo Gartner, ngay hôm nay, ngành công nghiệp đang trải qua một bước chuyển đổi cơ bản sang phương pháp học sâu để nhận dạng khuôn mặt, điều này  đã cải thiện hiệu suất và chức năng của các hệ thống nhận dạng khuôn mặt n:n.

Tìm hiểu những gì Gartner nói về Giải pháp Herta n:n trong báo cáo này tại link sau:

https://drive.google.com/open?id=11wcTheAZTd_aKu040aWrPK5K5zxcabNT

Bài Viết Liên Quan