Thiết bị đo và phân tích khí thải ống khói lò cao

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: PVA021

Thiết bị ứng dụng đo lường, quản lý khí thải, giám sát nhiệt độ, và điều chỉnh hiệu suất hệ thống lò đốt, lò nung công nghiệp, động cơ diesel, turbin….

Mô tả sản phẩm

  • Thiết bị đo và phân tích khí thải đo các thông số như nồng độ khí O2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, CO2, H2S, CxHy, nhiệt độ, vận tốc lưu lượng khí thải, áp suất, hiệu suất đốt, …
  • Có 6 vị trí cắm sensor khí trong đó khí O2 gắn sẵn, 5 vị trí tùy chọn cho các khí khác.
  • Với kỹ thuật xử lý khí thải với bộ chuẩn bị khí trước khi đưa vào cảm biến đo.
  • Bơm lấy mẫu tự điều chỉnh đảm bảo lưu lượng ổn định
  • Đầu lấy mẫu khí với nhiều lựa chọn
  • Bộ pha loãng giúp thiết bị mở rộng dải đo lên đến 40 lần.
  • Thiết bị được hiệu chuẩn dễ dàng tại hiện trường với bình khí chuẩn.
  • Bộ lọc cảm biến chống nhiễm chéo giữa các khí.