Thiết bị trích xuất phân tích dữ liệu điện thoại di động và truy xuất nguồn gốc ảnh

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Là một thiết bị trích xuất điện thoại và đám mây, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo trong một giải pháp. Ứng dụng mạnh mẽ sử dụng cả phương pháp thu thập dữ liệu vật lý và logic, tuyệt vời cho trình phân tích ứng dụng tiên tiến, khôi phục dữ liệu đã xóa, nhiều loại điện thoại được hỗ trợ bao gồm hầu hết điện thoại phổ thông được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng An ninh, Quốc phòng.

  Mô tả sản phẩm

  Với công cụ ngắt mật khẩu và mã PIN, bạn có thể có quyền truy cập vào các bản sao lưu ADB hoặc iTunes bị khóa với khả năng tăng tốc GPU và hoạt động đa luồng để có tốc độ tối đa

  Mở khóa điện thoại, trích xuất dữ liệu đã xóa

  Thu thập dữ liệu vật lý

  Nhận dạng đối tượng ảnh, so sánh khuôn mặt

  Phát hiện phần mềm độc

  Phân tích hình ảnh khoa học