Hệ thống giải mã mật khẩu tốc độ cao

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Hệ thống được sử dụng trong việc hỗ trợ các cơ quan nghiệp vụ an ninh mở các file dữ liệu có cài đặt mật khẩu trong các thiết bị điện tử như: máy tính, ổ cứng, USB, CD, điện thoại di động… do các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát thu được mà cần phải mở để nghiên cứu, xử lý.

  Mô tả sản phẩm

  Khung máy chủ 4U bao gồm tối đa 10 bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao, cho khả năng hoạt động 24/7.

  Sử dụng đồng thời 10 GPU, hệ thống có thể tăng hiệu suất bẻ khoá lên tới 100%.

  Các phương thức thông dụng giải mã mật khẩu: Dictionary Attack, Brute-Force, Attack Xieve, Known Password/Part Attack, Previous Password Attack.

  Các phương thức giải mã mật khẩu các loại file chuyên biệt: Decryptum Attack, Encryption Keys Extraction, SureZip Attack, Zip Plaintext Attack, Rainbow Tables Attack.

  Các phương thức giải mã mật khẩu theo nhóm: Join Attack, Append Attack.